Player

حامد قناد در گپی دوستانه با رادیو گاه‌شنود در شهر ادمونتون

نگاشته شده به تاریخ ۰۵ مهر ۱۳۹۴
مصاحبه کامل را می توانید از طریق لینک زیر در وب سایت رادیو گاه‌شنود گوش دهید:
http://www.gahshenood.com/?p=6261

Latest News

تک آهنگ جدید The Ways به نام «پرسه» منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "شاخ به شاخ" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "نقاشی" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

More

Poll

Follow Us