Player

Be Bad Deh

به باد ده (همراه پویا ثابتی)

تمام هستیت را به باد ده
تمام هستیت را به باد ده
تمام هستیت را به باد ده
تمام هستیت را به باد ده
خالیه خالیست وجودم
این وجود خالی را به باد ده
من که هیچ ندارم جز یه بودن
این بودن جز را هم به باد ده
به باد ده
به باد ده
به باد ده
به باد ده
این خیابانها غریبند
این هوای خمار را به باد ده
سقفهای این خانه ها سیاهند
این آسمان آهنی را به باد ده
به باد ده
به باد ده
به باد ده
به باد ده

این خیابانها غریبند
این هوای خمار را به باد ده
سقفهای این خانه ها سیاهند
این آسمان آهنی را به باد ده
تمام هستیت را به باد ده (2)
به باد ده (4)
به باد ده
به باد ده
به باد ده

Latest News

تک آهنگ جدید The Ways به نام «پرسه» منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "شاخ به شاخ" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "نقاشی" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

More

Poll

Follow Us