Player

Divar


دیوار

آهنگ : حامد قناد, پدرام آزاد

ترانه : حامد قنادیه دیوار آجری ته این کوچه بنبست

کم دیگه طاقتش آخه فرسوده و خسته است

پر تنش از خاطره, خط خطی های قدیمی

یه دنیا حرف از خوشی, از دوری و اسیری

 

تو نمیدونی چی گذشت به دیوار

وقتی کوبید سرش رو به سینه اش عاشق بیمار

از پی و بن دیگه میخواست خراب شه

وقتی میسوخت صورتش با مرگ هر ته سیگار

 

هیچکی مهمونش نبود واسه رنگ آجراش

واسه همه یک سایه بود, یه سنگی که حسی نداشت

شبا توی خوابش میدید یکی رو لبش پنجره میکاره

همه میبینن تو دلش یه باغ از ستاره

 

تو نمیدونی چی گذشت به دیوار

وقتی کوبید سرش رو به سینه اش عاشق بیمار

از پی و بن دیگه میخواست خراب شه

وقتی میسوخت صورتش با مرگ هر ته سیگار

 

منم اون دیوار خسته

تنم زیر این بار شکسته

Latest News

تک آهنگ جدید The Ways به نام «پرسه» منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "شاخ به شاخ" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "نقاشی" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

More

Poll

Follow Us