Player

Dandelion (قاصدک)

شعر و آهنگ: حامد قناد

 

از تک تک این نت های بیمار

تا لرزش این صدای بیزار

از خلوت این کوچه های پر ترس

تا هجوم این سایه های بی مغز

قاصدک بی همتاست

رقص کنان بی پرواست

از شروع این لحظه های خاکی

تا مرگ آخرین نور باقی

از بیستون که نقش کرد فرهاد

تا پایکوبی ِ عشقهای آزاد

قاصدک بی همتاست

رقص کنان بی پرواست

پیغام از باد و پیراهن

خبر از زلف و دل سپردن

نامه از دلهای سوخته

خبر از دهانهای دوخته

قاصدک بی همتاست

رقص کنان بی پرواست

Latest News

تک آهنگ جدید The Ways به نام «پرسه» منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "شاخ به شاخ" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "نقاشی" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

More

Poll

Follow Us