Player

Tehran

ترانه و آهنگساز : کاوه آفاق

 

از تره بار تجریش، تا شهرنوی گمرک

بَـرِ هر بلوار، یا سر هر پیچ

هستند مردایی، تشنه واسه کار

درگیر فرزند، بابا نون شب بیار !!

 

ازسر پیچ شمرون، تا پای برج شهیـاد،

بیــداد تو این شهر، فقط بوی گند میــاد ،

هستــند زنایی، درگیر احساس ،

اما گـشنن شکم ها، ماما امشب کـجاس؟

 

نشـو حـیرون مرد من، کارو بسپار به تنـم

نون خونه پنهـونه، زیر دکــمه ی پــیرهنم !

لالایی کن مرد من، شبُ بنداز رو تنـم

نون امشب پنهـونه، زیر چین چین ِ دامنم !!

 

من خسته، زن خسته

او خسته، چون تهران خسته

مرد خسته، زن خسته

تن خسته، چون تهران خسته

 

از تره بار تجریش، تا شهرنو و گمرک ،

بَر ِ هر بلوار، یا  Ø³ÙŽØ± ِ هر پیچ؛

هستنــد زنایی، درگیر احساس

اما گشنن شکم ها، ماما امشب کجاس؟؟

 

ازسر پیچ شمرون، تا پای برج شهیاد

بیداد تو این شهر، فقط بوی گند میاد…

 

من خسته، زن خسته

تن خسته، چون تهران خسته

مرد خسته، زن خسته

ما خسته، چون تهران خسته

Latest News

تک آهنگ جدید The Ways به نام «پرسه» منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "شاخ به شاخ" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "نقاشی" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

More

Poll

Follow Us