Player

Kalanjar

شعر و آهنگ: کاوه آفاق

دو سه روزی Ù…ÛŒ شه تنها تو خونه موندم 
خوابیده ساعت ُ اما بیدار Ù…ÛŒ مونم 
کساده بازار منو بیزارم از حرف
که ای کاش می مردم ُ این روزارو نمی دیدم

از کلنجار خیلی خستم سکوت شده کار من 
از شیوع قشر خاصی که ژستُ عقده ی توأمند

وقتی با هر خوبی من پاسخ بدی بود 
وقتی با صورت غم میری تو دیوار دود
وقتی کینه میـشیـنه تو اجزای قلبت
دیگه خونه میشه آخرین درمان دردت

از کلنجار خیلی خستم سکوت شده کار من
از شیوع قشر خاصی که ژست عقده ی توأمن

Latest News

تک آهنگ جدید The Ways به نام «پرسه» منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "شاخ به شاخ" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "نقاشی" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

More

Poll

Follow Us