Player

Asemoone Azar

شعر و آهنگ : حامد قناد
هر روز هر شب, کنج تاریک اتاقش
تو طبقه ششم آپارتمان, دورترین مجتمع این شهر
میریزه خاطرات تلخشو, از پنجره بیرون اما
دیوارا پرده سینمان واسه, رسواترین عاشق دهر

روزگارش شده حسرت و درد
پرشده وجودش با این افکار زرد

قصه های همیشه تکرار, دردهایی که نمیشن انکار
تختی که شده جای بازی واسه, کابوسای شبونه انگار
آسمون خاکستری پشت شیشه, که دیگه هیچوقت عوض نمیشه
گیر کرده تو ماه آذر و میخواد, ابری بمونه واسه همیشه

روزگارش شده حسرت و درد
پرشده وجودش با این افکار زرد

روزگارش شده حسرت و درد
پرشده وجودش با این افکار زرد
بچگیشو, غم و سادگیشو جا گذاشته
تو دستای سرد یک مرد

Latest News

تک آهنگ جدید The Ways به نام «پرسه» منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "شاخ به شاخ" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "نقاشی" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

More

Poll

Follow Us