Player

Marge Shaer

شعر و آهنگساز: کاوه آفاق

 

من از سرزمین آه آمده ام، سرزمین اندوه های بسیار

اینجا، اوج ِ جهان، خانه است، خانه ای که همیشه یک خان دارد.

خان بابا، خان شوهر، خان داداش،

اینجا خانه مردانه است.

جالب که خان های خانه ام، هیچ گاه هیچ نخوانده اند،

هیچ گاه هیچ نخوانده اند،

من از اینجا آمده ام، درست همینجا،

همین ترسگاه ِ بی لبخند،

که هیچگاه نخندیدم.

 

دیگه شعری نیست، همه را گفته اند،

جستجو گر، با التماس،

در میان تار Ùˆ پود  واژگان  این  زبان،

در سوگ سوژه ها، می میرند شاعران

دیگه شعری نیست

دیگه شعری نیست

Latest News

تک آهنگ جدید The Ways به نام «پرسه» منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "شاخ به شاخ" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "نقاشی" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

More

Poll

Follow Us