Player

Lost (گمشده)

شعر و آهنگ: حامد قناد
 

گذشتن از هر انچه هست و نیست, سکوت تو دیگر برای چیست
ترانه ها خالی از ایده های نو, دیگرم حسی برای الهام نیست

ای وای کجای این قصه گم شد, کلید درد های این رابطه
آه افسوس که دیگر رمز عشق را, چاره و درمانی جز گمان نیست

قرار آهنین جوابگوی این رنج نیست, گوشها خریدار این ناله ها نیست
پتکی بیار تا بریزم این دیوار ذهن, نور این سپیده ها سراب نیست

ای وای کجای این قصه گم شد, کلید درد های این رابطه
آه افسوس که دیگر رمز عشق را, چاره و درمانی جز گمان نیست

Latest News

تک آهنگ جدید The Ways به نام «پرسه» منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "شاخ به شاخ" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "نقاشی" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

More

Poll

Follow Us