Player

Biganeh

باز ، باز ، باز

بازم امشب گریه کردم

باز ، باز ، باز
بازم امشب لب مرگ
پای خود را پس کشیدم
مردم از بس نه شنیدم
توو ، تویه این شهر مه آلود
اگه حتی یه نفر بود
همونم دست منو خوند
زد و اون جونمو سوزوند
گناهم ، بودنو بودنو پاکی
گناهم ، مثل دیگرون نبودم
اسم من بیگانه ی عریان
مردم از بس نه شنیدم

Latest News

تک آهنگ جدید The Ways به نام «پرسه» منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "شاخ به شاخ" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

تک آهنگ جدید The Ways به نام "نقاشی" منتشر شد

در مشروح خبر با استفاده از لینک مربوطه، آهنگ فوق را دانلود کنید!

More

Poll

Follow Us